GOTFire AB  |  0498-20 17 50  |  info@gotfire.se

KWB CombiFire

Värmepanna för ved och pellets 18 till 38 kW

Image

 Värmepannan förenar den traditionella vedeldningen med komforten hos en helautomatisk pelletseldning. Combifire finns i storlekarna 18 till 38 kW. Denna kombipanna är en idealisk värmesystemslösning för en- och tvåfamiljshus samt gårdar.

Kombipanna för flexibel och trygg uppvärmning

Pelletsmodulen är väl beprövad och kan förses med olika transportsystem för pellets. Vedpannan Classicfire är från fabrik utrustad med en infästning för pelletsmodul och kan därför uppgraderas till Combifire när som helst.

Pannan kräver minimalt med underhåll mellan serviceintervallen, vilket säkerställs genom den automatiska rengöringen av konvektionstuberna. Som tillval finns en bekväm och automatisk rengöring av pelletsbrännaren, där askan matas till en askbehållare. Pannan har automatisk tändning och omkoppling mellan ved och pellets sköts automatiskt av pannans styrsystem. Även om pannan har två separata förbränningskammare har den gemensamma rökgaskanaler, vilket ger en hög förbränning med låga utsläpp.

Kombipannan är utrustad med styrsystemet Comfort 4 som möjliggör enkel och flexibel styrning av värmesystemet, även på distans. Styrsystemet hjälper till att ange på kontrollskärmen den korrekta mängden ved som ska läggas in i pannan vid påfyllning.

Image
Image

 Obs! Uppgifter om värmepannornas kapacitet är ungefärliga och kan variera beroende på husets faktiska isolervärde.