GOTFire AB  |  0498-20 17 50  |  info@gotfire.se

MILJÖPOLICY

Med miljön i främsta rummet

Image
Eftersom vår ambition är att leverera miljömässigt bästa tänkbara värmesystem, vill vi också att företaget skall värna om miljön både i produktionen, tillsammans med våra leverantörer och samarbetspartners samt i vårt dagliga arbete.

Miljöpolicy för GOTFire

Utvecklingen av våra produkter pågår ständigt för en mer miljövänlig tillverkning, levererans och livstid. Produkterna är tillverkade för att användas under många år och antas kunna värma flera generationer. Att använda trämaterial för uppvärmning är för oss en självklarhet då det är en miljövänlig värmekälla som dessutom är väldigt effektiv och väl beprövad. 

Vid tillverkning av våra produkter eftersträvar vi en minimering av spillmaterial och miljöpåverkan. Allt spillmaterial källsorteras och återvinns liksom allt annat avfall inom företaget. I det administrativa arbetet eftersträvar vi en minimerad pappersanvändning genom att nyttja digitala verktyg och hjälpmedel, därutöver används miljömärkt papper och i möjligaste mån dubbelsidiga utskrifter. 

Transport av varor är tyvärr en nödvändighet för oss och därför har vi valt att använda oss av miljöcertifierade speditörer som aktivt arbetar för att minska sina utsläpp och minimera sin inverkan på miljön. 

Vår målsättning är att tillgodose kundernas behov i varje enskilt fall. Våra kunder skall kunna lita på att våra produkter och utförda arbeten gjorts i enlighet med gällande lagar och regler samt våra egna högt ställda målsättningar med miljön i fokus. 

Vi arbetar genom medvetna val och ökad återvinning för ett renare kretslopp till syfte att minimera de negativa effekter vår verksamhet kan ha på miljön. 

GOTFire eftersträvar att vara ett miljöinriktat företag.