GOTFire AB  |  0498-20 17 50  |  info@gotfire.se

KWB ClassicFire

Värmepanna för ved 18 till 38 kW

Image

 Denna vedpanna förenar den traditionella vedeldningens fördelar med bekvämligheterna hos ett modernt värmesystem, lämplig till bostäder och gårdar. Pannan kan utrustas med automatisk tändning så att behaglig värme väntar dig när du kommer hem och dessutom säkerställer lambdasonden en hög förbränning med låga utsläpp.

Klassisk och enkel uppvärmning

Pannan är förberedd för att utrustas med en pelletsmodul, vilket gör att den kan uppgraderas till en Combifire vid ett senare tillfälle. Pannan kan med fördel kopplas mot en ackumulatortank då den värme som genereras kommer till optimal användning och systemet får en hög verkningsgrad. Vedpannan Classicfire är utrustad med styrsystemet Comfort 4 som möjliggör enkel och flexibel styrning av värmesystemet och ger även fjärråtkomst via internet.

Denna panna ger dig maximal komfort med stort vedmagasin. Pannan kan fyllas med hela 185 liter ved, i längdriktningen med 50cm vedträn och i tvärriktningen med 33cm vedträn. Pannan finns i effekterna 18kW och 38kW.

Image
Image

 Obs! Uppgifter om värmepannornas kapacitet är ungefärliga och kan variera beroende på husets faktiska isolervärde.