GOTFire AB  |  0498-20 17 50  |  info@gotfire.se

VEDPANNOR

Enkelt och tryggt med förnybar energi

Vedpanna BioTec

 Våra keramiska vedpannor är säkra och pålitliga. Vedpannans pyrolyseffekt säkerställer en nästan total förbränning av veden, vilket medför minimal arbetsinsats vid rengöring av pannan. Pannans design och konstruktion tillsammans med pyrolyseffekten säkerställer en hög verkningsgrad vilket gör pannan väldigt ekonomisk och miljövänlig. Testade och certifierade enligt europeisk standard EN 303-5 och tillverkas i enlighet med ISO 9001:2008. Det borgar för god kvalitet och lång livslängd.

Image

Pannan är designad för vedeldad uppvärmning av små och medelstora hus, där pannan med fördel kopplas till en ackumulatortank. I pannans väl tilltagna vedmagasin går det in vedträn upp till 550mm långa och en fyllning säkerställer minst fyra timmars brinntid vid nominell märkeffekt. Pannan är utrustad med sugande rökgasfläkt som styrs av den integrerade styrenheten. Styrenheten har möjlighet att styra upp till två cirkulationspumpar som kan användas till t ex två ackumulatortankar för bästa komfort. Styrenheten har en rumstermostat som även indikerar när fyllning av magasinet är nödvändigt. Vedpannan BioTec finns i märkeffekterna 25kW, 35kW och 45kW.

Teknisk info

Image

Obs! Uppgifter om värmepannornas kapacitet är ungefärliga och kan variera beroende på husets faktiska isolervärde.