GOTFire AB  |  0498-20 17 50  |  info@gotfire.se

THERMOMATIC

Automatisk reglering med precision

Med Thermomatic transporterar du bara fram den temperatur som behövs till ditt uppvärmningssystem, för att uppnå önskad inomhustemperatur. Det gör att du sparar den lagrade värmen i din värmekälla så länge som möjligt och du minskar antalet uppvärmningsfaser, vilket medför en längre livslängd på ditt värmesystem. Med en automatiskt reglerad inomhustemperatur använder du den lagrade energin i ditt värmesystem längre. Detta skapar omtimala förutsättningar för miljövänlig uppvärmning av ditt hus.

Image

Thermomatic EC Home

Thermomatic EC Home är utvecklad ur Termoventilers kända Thermomatic-koncept där enkelhet och användarvänlighet är ledorden. Termomatic EC Home utmärker sig genom att vara flexibel i sitt montage, enkel att använda och ger snabbt pengarna tillbaka.


Thermomatic CC

Thermomatic CC är en konstantregulator för styrning av vridande shunt med 90-graders öppningsvinkel. Theromomatic CC är anvädningsbar i både kyl- och värmeapplikationer för att t.ex. reglera konstant framledningstemperatur ut på ett golvvärmesystem. Kan även användas för att ställa in en konstant returtemperatur till en fastbränslepanna.


Thermomatic TVM 60/120

Thermomatic TVM är ett ställdon för reglering av vridande shuntventiler. Modern design ger tyst och driftsäker funktion. Thermomatic TV är enkel att installera och är helt underhållsfri.

Teknisk info      Ladda ner produktblad

 Obs! Uppgifter om värmeregleringens kapacitet är ungefärlig.