GOTFire AB  |  0498-20 17 50  |  info@gotfire.se

SHUNTVENTILER

Kvalitetsjustering i mässing

Shuntventiler i mässing avsedda för reglering av värme- eller kylapplikationer. Ventilerna levereras med ratt för manuell shuntning men kan med fördel motoriseras, t ex med vår automatik Thermomatic EC Home.

Image

Shuntventiler TV3S & TV3XL

TV 3S och TV 3XL är 3-vägs shuntventiler i mässing avsedda för reglering av värme- eller kylapplikationer. Ventilerna levereras med ratt för manuell shuntning men kan med fördel motoriseras.


Shuntventiler TV 4S

TV 4S är 4-vägs shuntventiler i mässing avsedda för reglering av värmeapplikationer. TV 4S används för att förvärma returen tillbaks till värmekällan för att minska risken för kondens. Ventilerna levereras med ratt för manuell shuntning men kan med fördel motoriseras.


Shuntventiler TV 4BIV

TV 4BIV är bivalenta shuntventiler i mässing avsedda för reglering av värme- eller kylapplikationer. TV 4BIV används för att ta värme från två olika nivåer i en ackumulatortank alternativt från två olika värmekällor. Ventilerna levereras med ratt för manuell shuntning men kan med fördel motoriseras.


Teknisk info      Ladda ner produktblad

 Obs! Uppgifter om värmeregleringens kapacitet är ungefärlig.