GOTFire AB  |  0498-20 17 50  |  info@gotfire.se

KWB PowerFire

Värmepanna för flis och pellets 150 till 300 kW

Powerfire 150-300 kW är ett tystgående och pålitligt kraftpaket som är en av de mest kompakta pannorna på marknaden i detta effektområde. Pannan kan eldas med flis eller pellets av varierande kvalitet och är idealisk för mindre närvärmeverk, industrilokaler och flerfamiljshus med tanke på sin användarvänlighet och höga effektivitet.

Image

Tystgående kraftpaket för pålitlig uppvärmning

Värmepannan har ett unikt förbränningssystem med ett roterande roster där bränslet knuffas in i sidled i förbränningenskammaren för att sedan matas vidare till det roterande rostret. Bränslet förflyttas i förbränningskammaren genom att transporteras runt med det roterande rostret och uppnår optimal förbränning innan roster rengöringen sköter bortforslingen av askan. Pannan kan utrustas med automatisk askutmatning där askkärlet utgör en mobil 240 liters asktunna. En sofistikerad luftkanal med roterande flöde säkerställer fullständig förbränning, låga utsläpp och bästa möjliga separering av flygaskan i den nedåtgående cyklonförbränningskammaren.

KWB Comfort Online erbjuder snabb och enkel fjärråtkomst till ditt värmesystem. Du kan när som helst kontrollera drifttillståndet för ditt värmesystem via fjärråtkomst och se meddelanden eller statusändringar via SMS eller e-post. Det är också möjligt att bevaka driftstider, driftprogram och temperaturer online.

Ytterligare en fördel: I händelse av ett felmeddelande är det möjligt att ge tillfällig åtkomst till en tekniker - vilket gör att en servicetekniker kan lösa små problem direkt online. 

Image

Pannan finns i effekterna 130kW, 150kW, 240kW och 300kW. Vid högre effekter kan med fördel flera pannor kombineras.

Image

Obs! Uppgifter om värmepannornas kapacitet är ungefärliga och kan variera beroende på husets faktiska isolervärde.