GOTFire AB  |  0498-20 17 50  |  info@gotfire.se

KWB MultiFire

Värmepanna för flis och pellets 20 till 120 kW

 Det breda effektområdet 20 till 120 kW i kombination med hög bränsleflexibilitet gör pannan lämplig för större enfamiljshus, mindre industrier och närvärmecentraler.

Image

Robust allroundpanna för ekonomisk uppvärmning

Pannan justerar automatiskt förbränningen vid olika bränslen, och förbränner både träflis och pellets av varierande kvalitet vilket gör den till en robust och flexibel allroundpanna med god bränsleekonomi. Pannan är utrustad med den patenterade tekniken bandroster, som är ett självrengörande roterande roster. Multifire utgör ett hållbart och miljövänligt värmesystem som spar på både energi och kostnader. Pannan är dessutom utrustad med automatisk uraskning och högeffektiva turbolatorer. Pannan finns i en rad olika effekter i effektområdet 20-120 kW. Pannan är utrustad med styrsystemet Comfort 4 som möjliggör enkel och flexibel styrning av värmesystemet och ger även fjärråtkomst via internet.

  •  Robust bandroster med självrengörande funktion
  •  Högeffektiva turbolatorer
  •  Automatisk askutmatning
Image
Image

Obs! Uppgifter om värmepannornas kapacitet är ungefärliga och kan variera beroende på husets faktiska isolervärde.