GOTFire AB  |  0498-20 17 50  |  info@gotfire.se

KWB EasyFire

Värmepanna för pellets 2,4 till 35 kW

Image

 Pelletspannan med unik teknik för ren förbränning är bland de renaste och bäst säljande i Europa. Pannans energiförbrukning är långt under vad ett konventionell kylskåp förbrukar. Den patenterade och väl beprövade undermatade förbränningen garanterar en absolut jämn förbränningsprocess vilket ger en hög förbränning med låga utsläpp.

Pelletspanna för enkel och ren uppvärmning

Hanteringen av pannan är ren och enkel, vilket är perfekt för de som vill ha minimal arbetsinsats kring sitt värmesystem. Pelletspannan Easyfire är i princip lika lättanvänd och bekväm som en olje- eller gaspanna, men med fördelen att den är miljövänlig eftersom den använder förnybart bränsle. Askbehållaren är enkel och bekväm att tömma eftersom den lätt kan rullas iväg. Tömning av askbehållaren rekommendaras efter förbrukning av cirka 6 ton pellets, beroende på systemets storlek kan det innebära ett tömningsintervall på upp till 2 år. Pannan är utrustad med styrsystemet Comfort 4 som möjliggör enkel och flexibel styrning av värmesystemet, även på distans.

Easyfire kräver endast en golvyta på 0,75 kvadratmeter, så den får plats även i de minsta utrymmen.
Pannan finns i effekterna 8kW, 12kW, 15kW, 22kW, 25kW, 30kW och 35kW.

Image

 Obs! Uppgifter om värmepannornas kapacitet är ungefärliga och kan variera beroende på husets faktiska isolervärde.