GOTFire AB  |  0498-20 17 50  |  info@gotfire.se

PELLETSPANNOR

Små och smidiga pelletspannor för villa och som komplement

Pelletspannan ZVB

 Vår kompakta och enkla pelletspanna som är säker och pålitlig. Pelletspannan ZVB anpassad för små till medelstora anläggningar finns i märkeffekterna 16-32kW. De är tillverkade av stål med en modern design och har en hög effektivitet. Pelletspannan har en inbyggd pelletsbrännare med automatisk tändning och digital pannreglering. Pannan levereras med inbyggd cirkulationspump, säkerhetsventil, avluftningsventil, tryckvakt och expansionskärl. Pelletstanken är integrerad i pannan. 

Image

Pannan är väl lämpad för mindre utrymmen pga sin lilla storlek. Pelletsförrådet är integrerat i pannan. 

Pelletspannan ZVB finns i märkeffekterna 16kW, 20kW, 24kW och 32kW.

ZVB pannan har en hög verkningsgrad (88-92%).

Tillvalsfunktioner: Veckoförråd, askutmatning (måste väljas vid beställning)

Teknisk info

Image

 Obs! Uppgifter om pelletspannornas kapacitet är ungefärliga och kan variera beroende på husets faktiska isolervärde.