GOTFire AB  |  0498-20 17 50  |  info@gotfire.se

PELLETSPANNOR

Bekväma paketslösningar
som sköter sig själv

Pelletspannan PelTec

Våra helautomatiska pelletspannor är säkra och pålitliga.Pelletspannan Pel-Tec med integrerad pelletsbrännare finns i märkeffekterna 12-48kW. Pelletspannan har automatisk tändning och självrengörande funktion som säkerställer driften även vid användande av pellets av sämre kvalitet. Den automatiska rengöringen av pannans konvektionsdel gör att värmeförlusterna i skorstenen minimeras, vilket säkerställer hög verkningsgrad och ett minimum av underhåll.

Image

Den digitala kontrollpanelen med pekskärm innehåller många smarta funktioner som lambda-styrning, schemalagd drift, styrning av ackumulatortank samt nivågivare i pelletsförrådet för att nämna några. Pelletsförrådet är integrerat med pannan. Pannan levereras med lösa täckplåtar för att underlätta vid installation i trånga utrymmen.

Pelletspannan Pel-Tec finns i märkeffekterna 12kW, 18kW, 24kW, 36kW och 48kW.

Pannans digitala kontrollpanel har stor flerfärgsdisplay med pekskärm och touchfunktion. Helautomatisk drift via kontrollpenelen som styr panna, cirkulationspump, varmvattencirkulation samt den automatiska rengöringen av panna och brännare. Pel-Tec pannan har modulerande drift (30% - 100%) och hög verkningsgrad (<93%).

Pannan sköter sig självt och servicen hålls till ett minimum. Asktunnan bör dock tömmas efter ungefär tre påfyllningar av pelletsförrådet, d v s cirka 600 kg pellets, beroende av kvaliteten på pelletsen.

Tillvalsfunktioner: Lambdastyrning, nivågivare i pelletsförrådet, rumstermostat med nivålarm från pelletsförrådet, larm- och nivåmeddelanden via GSM, automatisk fyllning av pelletsförrådet via bulkförråd m m.

Teknisk info

Image

 Obs! Uppgifter om pelletspannornas kapacitet är ungefärliga och kan variera beroende på husets faktiska isolervärde.