GOTFire AB  |  0498-20 17 50  |  info@gotfire.se

 

STYRNING

NON-Stuck styrsystem

 

Bild styrsystem handenhet

 

En finurlig problemlösare på köpet!

GOTFire NON-Stuck styrsystem med sin lättöverskådliga displaymodul SMU är själva hjärnan i eldningsprocessen. Det innebär att det följer med en mängd smarta funktioner när du köper någon av våra flisbrännare. Allt från elektronisk start av brännaren till övervaknings- och larmfunktioner.
Om något blockerar flismatningen går NON-Stuckfunktionen in och backar motorn automatiskt så blockeringen släpper. Förprogrammerad tankstyrning då ackumulatorsystem med givare används. Vi uppdaterar mjukvaran kontinuerligt och du har alltid fri tillgång till senaste programversion.

Bild Non-stuck styrsystem

Med minimal tillsyn och maximal bekvämlighet sköter styrsystemet NON-Stuck det mesta i driften.