GOTFire AB  |  0498-20 17 50  |  info@gotfire.se

Almedalen 1-4 Juli 2018

Hur kan bioenergin bidra för att få bort användning av fossil energi? Träffa företrädare för framtidens viktigaste förnybara energibärare som berättar om hur vi kan rädda klimatet, förbättra effektbalansen och skapa hållbara arbetstillfällen.
Vi finns i monter H213.
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/53379

bild pelletsforbundet logga

Borgeby Fältdagar 27-28 Juni 2018

Vi ställer ut på lantbruksmässan Borgeby Fältdagar. Välkommen att besöka oss i monter H15

Elmia Wood 2017

Vi ställer ut på den internationella skogsmässan Elmia Wood, här möts skogsägare, entreprenörer och skogstjänstemän från hela världen för att ta del av de hetaste trenderna och de senaste innovationerna. Välkommen att besöka oss i monter 108, belägen till vänster straxt innanför entrén.

 bild logga elmia wood