GOTFire AB  |  0498-20 17 50  |  info@gotfire.se

Pelletspanna hos GGF

Gotlands Gummifabrik har fått stöd från Klimatklivet för att konvertera sin uppvärmning från olja till bioenergi. Vi tackar för förtroendet att få leverera och installera pelletspannan, det blev en KWB Pelletfire Plus 100kW. I denna installation samarbetar vi med Engfeldts VVS som ansvarar för rörinstallationen.

Bild logga klimatklivet