Senaste nyheterna från Gotfire

Klimatklivet åter

Nu har äntligen den glada nyheten kommit med regeringens beslut som återigen gör det möjligt att söka stöd till klimatinvesteringar inom Klimatklivet. Mer information på Naturvårdsverkets hemsida https://www.naturvardsverket.se/klimatklivet

Bild klimatklivet logga
 
Anslaget för klimatinvesteringar utökas till totalt 1,5 miljarder kronor under 2019. Första ansökningsomgången är öppen den 15-28 augusti och den andra ansökningsomgången blir i oktober. Ta kontakt med Länsstyrelsen för att få ytterligare info eller vägledning i ansökan. Mer information hittar du även på Naturvårdsverkets hemsida https://www.naturvardsverket.se/klimatklivet