GOTFire AB  |  0498-20 17 50  |  info@gotfire.se

PRESSRELEASER

2016-10-26

Varmt i huset med bioenergi!

GOTFire AB anordnar värmedagar 8-10/11på Gotland där vi håller föreläsningar kring hur vi bäst använder den energi som finns att tillgå, hur vi kan återanvända energi samt varför det är viktigt att vi använder bioenergi till uppvärmning samt vilka applikationer som är bäst lämpade för uppvärmning med bioenergi.

Föredrag av energigurun Bengt-Erik Löfgren från ÄFAB/Pelletsförbundet. Regionen informerar om energi på Gotland och Länsstyrelsen informerar om möjligheten att söka stöd för olika energiprojekt. Utställare på plats informerar om värmesystem för flis, pellets och ved samt pratar om vilka applikationer som är bäst lämpade för uppvärmning med bioenergi. Leverantörer av flis, pellets och ved berättar om framställning, distribution och förvaring.

Vi kommer att vara i Korsbygården, Lärbro den 8 november, Vall Hembygdsgård den 9 november samt Hemsegården i Hemse den 10 november.
Alla dagar mellan 15.00-18:00 och 18:00-21.00