Senaste nyheterna från Gotfire

Leaderprojekt

Vi har fått stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling för vårt Leaderprojekt avseende utbildningsinsatser gällande energi och miljö. Vi belyser vikten av ett robust och hållbart energisystem samt varför bioenergin är en viktig del i miljöomställningen. Vi vill öka medvetandet hos de boende på Gotland när det gäller energi och miljöfrågor samt varför det är så viktigt att välja rätt energislag. Utbildningsinsatserna genomfördes hösten 2018.

 

Bild loggor leader och europeiska jordbruksfonden