GOTFire AB  |  0498-20 17 50  |  info@gotfire.se

Flyttas från maj till september

flyttas till 11-12 september

Bild skogsmaskinsdagarna logo
flyttas till 25-26 september

pga osäkerheten kring utvecklingen av coronaviruset.

Flyttas till 2021

Bild logga Borgeby fältdagar

Borgeby fältdagar ställs in i år.
Fokus läggs på nästa års mässa
den 30 juni - 1 juli 2021.
Vi syns nästa år istället,
samma plats som vanligt!