GOTFire AB  |  0498-20 17 50  |  info@gotfire.se

Elmia Lantbruk flyttas

Bild logga elmia lantbruk

Elmia Lantbruk i Jönköping den 10-12 februari 2021 flyttas till 19-21 oktober 2022 pga restriktionerna kring Corona.

Skogsmässan ställs in

Bild logga skogsmaskin dagarna

Skogsmaskinsdagarna i Karlskoga den 25-26 september ställs in, nästa tillfälle blir den 20-21 maj 2022.