GOTFire AB  |  0498-20 17 50  |  info@gotfire.se

Värme till Vänge kyrka

Vänge kyrka värms nu av lokalproducerad och miljövänlig värme från familjen Brunners flispanna.

artikel från kyrkobladet

Saxat ur kyrkobladet
Romakloster pastorat.

Fliscontainer

Nu har vi leverarat vår första fliscontainer med hydraulskrapor och dockningsstation.

Fliscontainer

fliscontainer

Gott nytt år

Med förhoppning om ett
lyckosamt och gott nytt år

Gott Nytt År 2021